Aktualizacja oprogramowania wersja 1.1.0 dla Termostatu Ferguson

Niezmiernie miło nam poinformować o najnowszej aktualizacji naszego programowalnego regulatora temperatury – Termostat FS1TH.

Aktualizacja oprogramowania wersja 1.1.0 dla Termostatu Ferguson zawiera:

 

  • (nowość) Możliwość zmniejszenia histerezy termostatu do 0,4°C;
  • (nowość) Graficzne przedstawienie funkcji zmiany temperatury za pomocą termostatu;
  • (nowość) Licznik odliczający czas do załączenia trybu działania termostatu (uruchamia się po wyłączeniu bieżących czynności);
  • (nowość) Udostępnienie dodatkowej funkcjonalności ustawień zaawansowanych:

 

Zmianę ustawień zaawansowanych termostatu należy wykonać z poziomu ekranu termostatu odpowiednio:

MENU -> Activation -> w polu "CODE" należy wpisać "PM" -> kliknąć "OK"Wyświetli się 5 punktów z możliwością ich edycji.

  • 1a. Auto - Heating - oznacza wartość automatycznego włączenia ogrzewania, gdy temperatura osiągnie zadany poziom.
  • 1b. Auto - Cooling - oznacza wartość automatycznego wyłączenia ogrzewania, włączenia chłodzenia, gdy temperatura osiągnie zadany poziom.
  • 2. Auto Changeover - oznacza jaka musi wystąpić różnica temperatury między ustawionymi punktami w trybie automatycznego ogrzewania/chłodzenia.
  • 3. Temp. Deadband - przedział temperatury, w momencie którym występuje zadziałanie (przedział czułości termostatu).
  • 4. Sensitivity Level - Poziom czułości termostatu. Im wyżej ustawiony poziom, tym więcej cykli systemowych w celu utrzymania wartości zadanych.
  • Strzałki "góra", "dół" zmniejszają/zwiększają wartość zadaną. Strzałki "prawo", "lewo" umożliwiają przejście na kolejną stronę z ustawieniami.

Jak wykonać aktualizację?

 

Przechodząc odpowiednio z poziomu termostatu do:

MENU -> Activation -> Wybieramy "SU" ("System Update") -> kliknąć "Start Update"

Nastąpi pobieranie pliku z aktualizacjami, instalacja aktualizacji. Po zakończeniu instalacji termostat uruchomi się ponownie. Należy ponownie nawiązać połączenie z siecią WiFi.

 

UWAGA! W momencie wykonywania aktualizacji nie wolno odłączać urządzenia od zasilania!

Powrót