5 października 2017

Baza wiedzy: Inteligentny dom – Czujnik gazu z repeaterem

Co to jest I do czego służy czujnik gazu?

Zadaniem czujnika gazu jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo przebywających w miejscu jego instalacji osób, alarmując o trującym stężeniu gazów w powietrzu, a z drugiej o zagrożeniu wybuchem.

Inteligentny Repeater Sygnału i Czujnik Gazu wykorzystuje technologię ZigBee. Urządzenie potrafi wykryć wycieki gazu ziemnego, a dodatkową funkcją produktu jest poszerzanie istniejącej sieci ZigBee. Wysokiej klasy czujnik półprzewodnikowy zapewnia wysoką stabilność i dokładność pomiaru oraz niski spadek czułości w czasie. Czujnik alarmuje w przypadku wykrycia obecności gazu w powietrzu, gdy jego ilość przekroczy niebezpieczny poziom. Doskonały do zastosowania w kuchni lub innym miejscu zagrożonym wyciekiem. Czujnik można połączyć z systemem inteligentnego domu Ferguson.

Co to oznacza, że czujnik pełni funkcję repeatera?

W przypadku urządzenia marki Ferguson pełni ono dodatkowo funkcję repeatera, który poszerza zasięg działa sieci ZigBee. Sygnały docierające z oddalonych sensorów i czujników odbierane są przez repeater i kierowane do hub'a.

Dodatkowe możliwości w systemie Ferguson Smart Home

Czujnik może być stosowany jako samodzielne urządzenie, wtedy o sytuacji alarmowej czujnik informuje sygnałem dźwiękowym i świeceniem diody. Połączenie tego czujnika z systemem inteligentnego domu Ferguson Smart Home znacznie rozszerza jego zastosowanie. Urządzenie zsynchronizowane z hubem przesyłać będzie informacje o stanach kryzysowych bezpośrednio na smartfon lub tablet użytkownika.

Łatwy montaż czujnika

 Wystarczy włożyć czujnik do gniazda 230V.

Czujnik gazu w zastosowaniu do wykrywania gazu ziemnego powinien być zainstalowany w odległości  około 0.3-1m pod sufitem i w promieniu mniejszym niż 1,5m od źródła uwalniania się gazu.

 

 

Parowanie (Łączenie) czujnika z jednostką centralną Smart Hub systemu inteligentego domu Ferguson

 

 

 

Gwarancja na czujnik?

 

 Na czujnik udzielamy 2 letniej gwarancji

 

Co jaki czas wymienić czujnik?

 

 Żywotność wkładu czujnika wynosi aż 5 lat, po tym czasie należy wymienić czujnik na nowy.

 

 

Parametry oraz dokładna instrukcja montażu i użytkowania czujnika znajduje się tutaj.

 

Powrót