Ferguson SrL

Via Don Alessio Amighetti
24062 Costa Volpino/Italy
www.ferguson-digital.it
e-mail: anna@ferguson-digital.it


Ferguson sp. z o.o.

ul. Dworska 1, 61-619 Poznań

NIP: 7771004488

Register: Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000041930, share capital: 850 000,00 PLN

Indietro