21 maja 2018

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Ferguson sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworskiej 1, w Poznaniu (kod pocztowy: 61-619), tel.: 618220511, adres e-mail: administrator@ferguson.pl

2. Celem zbierania danych jest wysyłka informacji o ofertach handlowych, produktach oraz organizowanych promocjach.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres administrator@ferguson.pl oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania kodu rabatowego na zakupy na stronie sklep.ferguson.pl. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe dokonania zakupu z określoną zniżką.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty współpracujące w zakresie realizacji celów przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Powrót