Jak wykorzystać smartfon do sterowania urządzeniami AGD i RTV

Domy i mieszkania w XXI w. przepełnione są sprzętem elektroniki użytkowej, która ma poprawiać jakość i komfort życia ich mieszkańców. Ich rosnąca liczba pociąga za sobą konieczność coraz bardziej angażującej czasowo użytkowników obsługi. Przyszłościowym rozwiązaniem wydaje się być możliwość zdalnego sterowania wszystkimi urządzeniami za pomocą jednego inteligentnego pilota. Dzięki zastosowaniu Ferguson WiFi IR Transmitter można, zastąpić wszystkie znajdujące się w domu piloty IR i zdalnie sterować współpracującymi z nimi urządzeniami za pomocą aplikacji na smartfona/tablet.

Czym jest Ferguson WiFi IR Transmitter?

Wi-FI IR transmitter to urządzenie, które emituje bardzo silny sygnał IR, dzięki któremu użytkownik może zarządzać funkcjami sprzętu RTV/AGD. Dzieje się to podobnie do sposobu jakim robił to za pomocą dedykowanych pilotów dla poszczególnych urządzeń z osobna. WiFi IR Transmitter może zastąpić dowolny pilot IR po uprzedniej konfiguracji i nauczeniu go przesyłanych kodów, a jego obsługa możliwa jest za pomocą aplikacji na smartfon lub tablet.

Ferguson WiFi IR Transmiter wizualizacja

Konfiguracja Ferguson Wi-Fi IR Transmittera?

Transmitter przed użyciem należy skonfigurować, ucząc go poszczególnych kodów z pilota urządzenia, które chcemy obsługiwać za pomocą naszego smartfona. Procedura uruchomienia i konfiguracji przebiega w sposób następujący:

 1. Podłącz urządzenie do zasilania.
 2. Zaczekaj, aż LED zacznie szybko mrugać na czerwono, a następnie dłużej przytrzymaj przycisk RESET do czasu, gdy LED zacznie szybko mrugać na niebiesko. (Jeśli po uruchomieniu, urządzenie nie mruga szybko na niebiesko, proszę przytrzymać przycisk RESET do czasu, aż LED zacznie szybko mrugać w kolorze niebieskim).
 3. Wejdź w ustawienia sieci Wi-Fi swojego urządzenia i połącz się z siecią „WiWo-Allone”.
 4. Uruchom aplikację „WiWo”.
 5. Kliknij symbol menu, następnie wybierz „more” i „AP configuration”.
 6. Wybierz sieć Wi-Fi z którą chcesz połączyć Inteligentny pilot Wi-Fi IR. Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi i potwierdź wprowadzone dane.
 7. Jeśli połączenie zakończy się sukcesem, urządzenie zrestartuje się.
 8. Wróć do listy urządzeń (Device List) i naciśnij „+”, a następnie „Search”.
 9. Po zakończonym wyszukiwaniu Wi-Fi IR transmitter zostanie dodany do listy urządzeń. Wybierz je. Urządzenie od tego momentu jest gotowe do pracy.

Konfiguracja Wi-Fi IR Transmittera

Przeprowadzenie procesu uczenia Transmittera

Użytkownik, który chce zbiorczo sterować swoimi urządzeniami za pomocą transmittera, musi najpierw zaprogramować klawisze funkcyjne pilota od tego urządzenia. Proces uczenia wygląda w sposób następujący:

 1. Uruchamiamy aplikację WiWo dla skonfigurowanego transmittera.
 2. Klikamy na strzałkę widoczną po prawej stronie ikony transmittera na ekranie aplikacji.
 3. Wyświetlamy listę urządzeń wykrytych przez transmitter.
 4. Z listy wybieramy poprzez kliknięcie w ikonę urządzenie, które będziemy konfigurować.
 5. Widok aplikacji będzie przedstawiał szereg przycisków symbolizujący pilota i jego klawisze funkcyjne.
 6. Aby nauczyć urządzenie danej funkcji, należy wcisnąć na ekranie aplikacji wybrany klawisz. Aplikacja poinformuje użytkownika, że oczekuje w tej chwili na przesłanie sygnału IR z pilota urządzenia do transmittera, której obsługi będzie się uczyć.
 7. Na pilocie urządzenia wybieramy interesującą nas funkcję, klikamy i przytrzymujemy jej przycisk na kilka sekund, kierując strumień sygnału IR bezpośrednio do transmittera. Aplikacji WiWo poinformuje nas o skuteczności procesu uczenia komunikatem „success”.

Firma Ferguson w celu zapewniania jak najwyższego komfortu korzystania z IR transmittera jego użytkownikom, wyposażyła go w zestaw wbudowanych kodów IR dla najbardziej znanych producentów sprzętu RTV/AGD. Pozwala to na sterowanie wybranymi urządzeniami bez konieczności uczenia transmittera.

By odszukać predefiniowane kody dla danego urządzenia, należy wybrać je z dostępnej listy urządzeń, wybrać rozwinięcie menu (symbol „…” ) widoczne w górnym prawym rogu aplikacji, a następnie kliknąć na ikonę „Code”.

Kody posortowane są według producentów urządzeń, stąd konieczny jest wybór prawidłowego dostawcy urządzenia w celu zdalnego zarządzania nim.

Automatyzacja urządzeń AGD-RTV – użycie TIMERA

Inteligentny pilot IR, można skonfigurować w taki sposób, że w określonych porach dnia będzie wysyłał automatycznie kody IR i sterował urządzeniami. Użytkownik może ustawić timer i dokładny czas startu wchodząc w rozbudowane menu (symbol „…” w prawym górnym rogu aplikacji) sterowanego urządzenia. Następnie należy kliknąć w ikonę „Timer”.
Ekran aplikacji pokaże listę zdefiniowanych dla tego urządzenia timerów. W celu dodania nowego timera należy wcisnąć symbol „+” i zdefiniować jego parametry. Podajemy dokładną godzinę startu timera, częstotliwość jego powtarzania (użytkownik ma do dyspozycji tygodniowy harmonogram pracy) i oczywiście informacje na temat wybranego klawisza funkcyjnego, który ma być uruchomiony.
Konfigurację timera kończymy jego zapisaniem w aplikacji przyciskiem „Save” umieszczonym w prawym górnym rogu ekranu aplikacji.

Tworzenie SCEN czyli jednoczesne zarządzanie wieloma urządzeniami

Użytkownik po zdefiniowaniu w inteligentnym pilocie obsługi wielu urządzeń, uzyskuje możliwość utworzenia SCENY. Dzięki temu z poziomu smartfona może on sterować jednym kliknięciem, sekwencją zdarzeń i funkcji na dodanych do sceny urządzeń.

Po uruchomieniu aplikacji WiWo i rozwinięciu menu należy kliknąć w ikonę „Scene”. Ekran aplikacji pokaże listę skonfigurowanych scen. W przypadku ich braku, nową scenę należy dodać przez kliknięcie na ikonę „+”.

Definiując scenę, podajemy jej nazwę, wybieramy ikonę i dodajemy kolejno urządzenia i akcje jakie scena ma uruchomić automatycznie. Po zapisaniu sceny kliknięciem na jej ikonę użytkownik może uruchomić sekwencję akcji na wybranych urządzeniach.

Ferguson WiFi IR Transmitter

Jak optymalnie wykorzystać SCENY – przykłady

W nowoczesnym domu dzięki pilotom IR możemy zarządzać min.:

 • telewizorami,
 • odbiornikami telewizji DVB-T/S/C,
 • zestawami audio, kinem domowym,
 • klimatyzatorami, wentylatorami,
 • projektorami,
 • nawilżaczami powietrza,
 • okapami kuchennymi,
 • roletami,
 • oświetleniem LED
 • i wieloma innymi urządzeniami.

Dzięki tak szerokiej gamie urządzeń użytkownik może po zdefiniowaniu sceny uruchomić jednym kliknięciem wiele z tych urządzeń. Poniżej można znaleźć przykładowe sceny:

 • PORANEK: sekwencja uruchamia podnoszenie rolety okna, włączenie ulubionej piosenki, wyłączenia nocnego oświetlenia LED.
 • POWRÓT Z PRACY: sekwencja uruchamia opuszczenie rolety, zapalenia taśmy oświetleniowej LED, ustawienie ulubionego kanału telewizyjnego, uruchomienie klimatyzatora.

Montaż

Montaż Wi-Fi IR Transmitter

Parametry urządzenia:

 • Zasilanie: DC 5V 1A
 • IR: 38KHz
 • Material: High transmittance PC + stainless steel
 • Wireless standard: Wi-Fi 2,4GHz b/g/n
 • Wireless frequency: 2,412-2,484GHz
 • Security type: WEP/TKIP/AES
 • Security mechanism: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
 • Wireless consumption: <= 0,3W
 • Temp. pracy: -20 – 60°C
 • Working humidity: <= 80%
 • Szerokość x głębokość x wysokość: 110 x 110 x 35 mm
 • Waga: 250g

 

 

 

Powrót