Model:

Central Service Point

Working hours 8:00 – 15:00

ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan, POLAND

tel.: +48 65 511 70 74 ext. 22

Shipping ext. 23

fax.: +48 65 511 70 74 ext. 26

e-mail: serwis@ferguson-digital.eu

 

 

Sales & Marketing Department

Working hours 9:00 – 16:00

Ferguson sp. z o.o.

ul. Dworska 1, 61-619 Poznań, POLAND

tel. +48 61 822 05 11

fax +48 61 822 05 59

e-mail: office@ferguson-digital.eu

 

 


Ferguson sp. z o.o.

ul. Dworska 1, 61-619 Poznań

NIP: 7771004488

Register: Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000041930, share capital: 850 000,00 PLN

Back