System Ferguson Smart Home 2.0 jest prostym w montażu i obsłudze systemem Domu Inteligentnego. Jest to jednak system rozbudowany, w wieloma czujnikami i możliwościami – rozumiemy Twoją chęć głębszego się z nim zapoznania i uzyskania odpowiedzi na podstawowe pytania oraz rozwiązań najczęstszych problemów.

Na tej stronie zgromadziliśmy ogromną ilość wiedzy, do zapoznania się z którą zapraszamy. Wiedza ta została ujęta w dwóch blokach tematycznych:

Ferguson Smart Home 2.0 – pytania i odpowiedzi (FAQ)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jest to system inteligentnego domu, dzięki któremu możemy sterować oświetleniem, temperaturą oraz zwiększyć bezpieczeństwo z wykorzystaniem wielu czujników i szybkich powiadomień na telefon.

Ferguson Smart Home 2.0 to połączenie Centrali Smart Hub, aplikacji mobilnej oraz różnego rodzaju czujników. W Ferguson Smart Home 2.0 dostępne są urządzenia (lista otwarta, system jest aktywnie rozwijany i wzbogacany o nowe urządzenia i funkcje):

  • Głowica termostatyczna (FS2TRV)
  • Czujnik temperatury i wilgotności (FS2HT)
  • Podwójny przekaźnik dopuszkowy 230V (FS2RS)
  • Gniazdo 230V WiFi ze zdalnym czytnikiem liczników (FS2PG-WMB)
  • Czujnik ruchu (FS2MS)
  • Czujnik wielofunkcyjny (FS2MP)
  • Czujnik wibracji (FS2VS)
  • Inteligentna syrena alarmowa (FS2SA)
  • Pilot zdalnego sterowania (FS2RC)
  • Czujnik dymu (FS2SD)
  • Czujnik dymu GSM (FS2SD-GSM)
  • Czujnik czadu (FS2CO)
  • Repeater i czujnik wycieku gazu (FS2RG)
  • Czujnik zalania (FS2WL)

Tak. Jedną z zalet systemu Ferguson Smart Home 2.0 jest możliwość sterowania urządzeniami z dowolnego miejsca na ziemi. W ten sposób będąc na wakacjach zimową porą możesz chociażby ustawiać temperaturę w domu. Wymagany jest jedynie dostęp do Internetu, aby mieć dostęp również do urządzeń Ferguson Smart Home 2.0

W systemie Ferguson Smart Home 2.0 wykorzystywane są technologie Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth LE, GPRS.

Urządzenia Ferguson Smart Home 2.0 są przeznaczone do użytku w zamkniętych pomieszczeniach, jednakże jeśli miałyby być montowane na zewnątrz, to musi być to miejsce, gdzie nie będą miały kontaktu z wodą.

Do aplikacji można podłączyć nieograniczoną ilość Centrali Smart Hub, natomiast do jednej Centrali Smart Hub można sparować zgodnie ze specyfikacją maksymalnie 250 sensorów.

Nie, aby w pełni korzystać z możliwości Ferguson Smart Home 2.0 wymagane jest podłączenie Centrali Smart Hub do Internetu (poprzez Wi-Fi 2.4GHz).

Centrala Smart Hub nie będzie działała z Wi-Fi 5GHz. Aby w pełni korzystać z systemu potrzebny jest Smart Hub łączący urządzenia z Ferguson Home 2.0. Część urządzeń do działania nie wymaga parowania ze Smart Hubem. W takiej sytuacji tracimy jednak możliwość zdalnego nadzoru poprzez aplikację mobilną.

Tak, aplikacja działa na Androidzie od wersji 5.0. Można ją pobrać w sklepie Google Play na stronie: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.treesat.smarthome&hl=pl&gl=US

Ta możliwość pojawi się w jednej z najbliższych aktualizacji aplikacji.

Zasadniczo system Ferguson Home wybudza aplikację i alarmuje głośno poprzez użycie dźwięków w telefonie. Jednakże każdy model telefonu może posiadać inne ustawienia. Jeżeli wywołany alarm powoduje, że telefon nie wybudza się z dźwiękiem mimo uzbrojenia Centrali Smart Hub, wówczas należy przejść do ustawień aplikacji. Aby wejść w informacje i ustawienia aplikacji Ferguson Home należy dłużej przytrzymać ikonę aplikacji, a następnie przejść do Informacji o aplikacji. W ramach Informacji o aplikacji należy wyszukać ustawień dotyczących powiadomień i włączyć powiadomień podczas ekranu blokady oraz zezwolić na dźwięk (nazwy funkcji mogą się różnić w zależności od modelu telefonu).

Czujniki są sortowane wg Centrali Smart Hub (każda centrala zawiera zbiór czujników) oraz w ramach Centrali Smart Hub możliwe jest sortowanie alfabetyczne czujników.

Tak, każdy czujnik posiada opcję zmiany nazwy na własną.

Jeśli bateria w czujniku się wyładuje, to czujnik w aplikacji będzie wyświetlany jako Offline – obwódka ikony czujnika będzie przerywana. W przypadku kiedy poziom baterii w czujniku spadnie poniżej 15% (głowica termostatyczna posiada stan baterii opisowy: niski/dobry) użytkownik zostanie o tym poinformowany, natomiast w aplikacji obok czujnika będzie migała ikona rozładowanej baterii.

Jeśli bateria w czujniku się rozładuje, to czujnik w aplikacji będzie wyświetlany ze statusem Offline – obwódka ikony czujnika będzie przerywana.

Jest to informacja czy czujnik działa prawidłowo. Jeśli czujnik ma status offline to nie są wysyłane z niego dane do systemu – należy sprawdzić zasilanie czujnika.

Po usunięciu czujnika z aplikacji nie są wyświetlane z niego dane. Konieczne jest również odparowanie czujnika ręcznie zgodnie z instrukcją w celu całkowitego usunięcia.

Archiwizacja powiadomień powoduje przeniesienie powiadomień do zakładki „powiadomienia zarchiwizowane.”

Archiwizacja powiadomień powoduje przeniesienie powiadomień do zakładki „powiadomienia historyczne”.

Po usunięciu powiadomień zostają one usunięte trwale z systemu.

Akcje są to „zależności” między różnymi urządzeniami Ferguson Smart Home 2.0. Użytkownik może sam tworzyć akcje, które są dla niego przydatne, np. po przekroczeniu temperatury z czujnika temperatury, włączy się wentylator podłączony do inteligentnej wtyczki.

Należy skorzystać z opcji dostępnej przy logowaniu „Zapomniałam hasła”, po podaniu numeru telefonu lub emaila dostaniemy specjalny kod do ustawienia nowego.

Korzystając z możliwości zdalnego zarządzania urządzeniami podłączonymi do systemu Ferguson Smart Home 2.0, można optymalizować zużycie mediów. Przykładowo posiadając zamontowane na grzejnikach głowice termostatyczne użytkownik może ustawić program w taki sposób, że podczas nieobecności domowników ustawiana jest niższa temperatura w domu. Ponadto wykorzystanie inteligentnej wtyczki również pozwala oszczędzać media np. poprzez podłączenie do wtyczki urządzenia, które ma być używane tylko w konkretnym czasie za dnia i wtyczka miałaby je odłączać od sieci w nocy.

Jest wiele zmiennych, które wpływają na zasięg urządzeń Ferguson Smart Home 2.0. Są to między innymi: ilość ścian, grubość, materiał wykonania. Jednakże w zależności od urządzenia mogą być montowane w odległości od 70 do 100m od Centrali Smart Hub w otwartej przestrzeni.

Nie ma takiej możliwości. Natomiast na pulpicie aplikacji w lewym górnym rogu znajduje się ikona Koszyka. Znajdziesz tam wszystkie produkty z oferty Ferguson Smart Home z możliwością przejścia do sklepu i dokonania zakupu.

Jest to bramka która łączy urządzenia ZigBee i Bluetooth z systemem Ferguson Smart Home 2.0. Dzięki niej możliwe jest dodawanie kolejnych urządzeń, oraz komunikacja między nimi. HUB zawiera również głośniczek dzięki czemu będą słyszane wszystkie alarmy.

Smart Huba możemy podłączyć do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi 2.4GHz.

Smart Home 2.0 - system Domu Inteligentnego

Power – zasilanie Centrali

1 – Centrala połączona z systemem

2 – Centrala ma dostęp do Internetu

3 – stan uzbrojenia Centrali (wyłączona – rozbrojony, czerwona – uzbrojony, zielona – tryb nocny)

Port USB służy do celów serwisowych.

Przy podłączonej do zasilania Centrali Smart Hub należy wcisnąć przycisk w małym otworze (za pomocą „igły” dołączonej do zestawu) znajdującym się na spodzie obudowy na ok. 1s – dioda nr. 2 powinna szybko mrugać na zielono.

Należy wcisnąć za pomocą „igły” dołączonej do zestawu przycisk w małym otworze znajdującym się na spodzie obudowy na ok. 6-19s – dioda nr. 2 powinna wolno mrugać na zielono.

Należy wcisnąć za pomocą „igły” dołączonej do zestawu przycisk w małym otworze znajdującym się na spodzie obudowy przez nieco ponad 20s – dioda nr. 2 powinna szybko mrugać na zielono.

Należy odłączyć Centralę Smart Hub od zasilania i wcisnąć za pomocą „igły” dołączonej do zestawu przycisk znajdujący się na spodzie obudowy na ok. 1s.

Urządzenie zasilane jest z sieci 230V.

Centrala Smart Hub wpinana jest do podstawy, którą możemy przykręcić dwoma wkrętami do ściany.

Nie, Centrala Smart Hub działa w sieci 2.4GHz.

Tak, po ponownym zalogowaniu się do aplikacji, zniknie Centrala Smart Hub z wszystkimi urządzeniami i ich historią.

Tak, po ponownym zalogowaniu się do aplikacji, zniknie Centrala Smart Hub wraz ze wszystkimi urządzeniami. Po ponownym dodaniu Centrali Smart Hub do aplikacji, żadne urządzenia nie będą widoczne.

Tryb rozbrojony oznacza, że użytkownik nie będzie otrzymywał powiadomień (na telefonie, alarm w Centrali Smart Hub i alarm Inteligentnej syreny) z czujników: Ruchu, Wielofunkcyjnego, Wibracji. Jeśli ustawiony będzie tryb uzbrojony, to użytkownik będzie otrzymywać powiadomienia (na telefonie, alarm w Centrali Smart Hub i alarm Inteligentnej syreny) z powyższych urządzeń. Pozostałe czujniki działają niezależnie tzn. powiadomienia odnośnie zdarzenia występują w momencie zaistnienia zdarzenia bez względu na tryb pracy uzbrojony/rozbrojony.

Tryb nocny wyłącza alarm dźwiękowy w Centrali Smart Hub i Inteligentnej syrenie dla wszystkich czujników oprócz przycisku „Panic” w Pilocie zdalnego sterowania. W tym trybie powiadomienia na telefon przychodzą ze wszystkich urządzeń.

Dodając urządzenie do aplikacji mobilnej, parowanie rozpoczyna się łączeniem z siecią Wi-Fi. Następnie użytkownik otrzymuje powiadomienie o łączeniu z serwerem. Urządzenie sprawdza czy ma najnowszą wersję oprogramowania Centrali (firmware). Jeżeli tak – łączy się z serwerem i pokazuje w aplikacji mobilnej. Jeżeli wersja oprogramowania Centrali Smart Hub jest niższa, niż najnowsza dostępna, użytkownik musi poczekać do końca procesu aktualizacji Centrali Smart Hub. Po zakończeniu aktualizacji użytkownik otrzyma powiadomienie, a Centrala Smart Hub będzie widoczna w aplikacji mobilnej.

Aktualizacje odbywają się automatycznie bez konieczności wymuszania jej w aplikacji. W aplikacji mobilnej użytkownik zostanie poinformowany o pojawieniu się nowej wersji oprogramowania (firmware) Centrali Smart Hub wchodząc w ustawienia Centrali Smart Hub. Pod numerem aktualnej wersji zobaczy informację z numerem najnowszej wersji oprogramowania i ikoną do jej instalacji. Po włączeniu instalacji Centrala Smart Hub wejdzie w stan offline, a użytkownik zostanie poinformowany o rozpoczęciu procesu aktualizacji. Po zakończeniu procesu aktualizacji, użytkownik także otrzyma odpowiednie powiadomienie. O dostępności nowej wersji oprogramowania Centrali Smart Hub będzie również informowało wyskakujące okno informacyjne.

Centrala Smart Hub jest widziana jako offline, gdy nie ma z nią komunikacji przez 10min.

W ustawieniach Smart Hub można włączyć rodzaje powiadomień, które użytkownik chce otrzymywać. Są to alarmy dotyczące stanu uzbrojenia Centrali Smart Hub, trybu offline Centrali Smart Hub, informacja o zdjęciu Centrali Smart Hub z podstawki (sabotaż).

Głowica termostatyczna jest urządzeniem montowanym na grzejniku, dzięki któremu możemy zautomatyzować kontrolę temperatury w domu. Za pomocą aplikacji, która zdalnie łączy się z głowicą, możemy tworzyć harmonogramy, dzięki którym w łatwy sposób zaplanujemy temperaturę na cały tydzień.

Głowica jest kompatybilna z systemami montażu: Danfoss, Caleffi, Giacomini.

Tak, głowica wykrywa otwarcie okna i automatycznie wyłącza grzanie.

Rozdzielczość temperatury na głowicy to 1°C.

Zakres ustawianej temperatury to: 5°C – 30°C.

Urządzenie zasilają dwie baterie alkaiczne AA.

Tak, aby można było zdalnie kontrolować głowicę Smart Hub jest konieczny. Samo utrzymywanie zadanej temperatury (bez harmonogramów) nie wymaga centrali.

Głowica wkręcana jest na zawór grzejnika.

Czujnik jest widziany jako offline, gdy nie ma z nim komunikacji przez 35min.

Tak, temperatury historyczne można sprawdzić w zakładce wykres za okres 12 miesięcy wstecz.

Użytkownik otrzymuje powiadomienie o aktualizacji oprogramowania głowicy (firmware) oraz odnośnie poziomu naładowania baterii.

Status głowica włączona/wyłączona pokazuje nam czy głowica utrzymuje zadaną temperaturę czy jest np. wyłączona w okresie letnim.

Zakładka „Program” w ustawieniach głowicy służy do ustawienia indywidualnego harmonogramu temperatur na każdy dzień tygodnia.

Czujnik temperatury i wilgotności zbiera i przesyła dane do aplikacji o panujących warunkach w danym pomieszczeniu. Dzięki zdalnej komunikacji i zasilaniu bateryjnemu nie ma ograniczeń co do miejsca instalacji.

Rozdzielczość mierzonej temperatury wynosi 0.1°C.

Rozdzielczość mierzonej wilgotności wynosi 0.1%.

Czujnik jest widziany jako offline, gdy nie ma z nim komunikacji przez 35min.

Urządzenie zasila bateria 3V CR2450.

Tak, do działania czujnika wymagana jest Centrala Smart Hub.

Czujnik z tyłu wyposażony jest w taśmę klejącą, dzięki czemu możemy go w łatwy sposób przykleić do większości powierzchni.

Tak, historia z czujnika temperatury i wilgotności jest dostępna przez 12 miesięcy.

Możemy ustawić w aplikacji otrzymywanie powiadomień w zależności od określonej minimalnej i maksymalnej temperatury oraz wilgotności.

W zakładce „Historia powiadomień” znajdują się informacje o przekroczeniu wartości dla ustawionych wcześniej powiadomień dla minimalnej i maksymalnej temperatury oraz wilgotności, natomiast zakładka „Wykresy” wyświetla zapamiętane temperatury i wilgotność w formie wykresów.

Podwójny przekaźnik dopuszkowy 230V jest urządzeniem, które pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem. Moduł posiada również dwa wejścia do których możemy podłączyć włącznik światła, tak aby manualnie również można było włączać i wyłączać światło.

Moduł posiada dwa wyjścia maksymalnie do. 1400W każde.

Nie, moduł posiada również dwa wejścia sterujące, do których możemy podłączyć zwykły przełącznik ścienny.

Tak, moduł posiada zabezpieczenie termiczne, które odłącza wyjścia gdy temperatura wewnątrz obudowy będzie powyżej 70°C.

Urządzenie zasilane jest z sieci 230V.

Tak, jeśli chcemy sterować oświetleniem z poziomu aplikacji mobilnej Ferguson Home. Samo zaświecanie i gaszenie światła może odbywać się również poprzez podłączony włącznik.

Przekaźnik montowany jest w puszce podtynkowej.

Czujnik jest widziany jako offline, gdy nie ma z nim komunikacji przez 35min.

W ustawieniach przekaźnika dopuszkowego możemy ustawić otrzymywanie powiadomień w przypadku włączenia lub wyłączenia toru 1 i 2.

Inteligentna wtyczka ze zdalnym czytnikiem liczników jest urządzeniem, które umożliwia szybkie zdalne sterowanie podłączonym do niej urządzeniem oraz kontrolę pobieranej przez to urządzenie energii.

Dzięki zastosowanej technologii zdalnego odczytu posiadanych liczników i wodomierzy, daje nam również możliwość podglądu zużywanych mediów w domu.

Gniazdko wykorzystuje technologię Wi-Fi 2.4GHz.

Nie, gniazdko działa w sieci 2.4GHz.

Tak, jest możliwe włączanie i wyłączanie podłączonego urządzenia za pomocą fizycznego przycisku znajdującego się w części górnej obudowy.

Tak, jeśli będziemy w posiadaniu klucza deszyfrującego do danego licznika.

Urządzenie zasilane jest z sieci 230V.

Nie, urządzenie działa niezależnie. Jednakże do wykorzystania pełnej funkcjonalności (np. Akcje) Centrala Smart Hub jest niezbędna.

Urządzenie ma obudowę z wtyczką, którą wkładamy w gniazdko zasilania 230V.

Inteligentna wtyczka jest widziana jako offline, gdy nie ma z nią komunikacji przez 10min.

Zakładka „Program” służy do ustawienia harmonogramu włączania i wyłączania podłączonego urządzenia. Jest również możliwość ustawienia czasu przez jaki podłączone urządzenie ma być jeszcze włączone/wyłączone.

Inteligentna wtyczka umożliwia otrzymywanie powiadomień w sytuacjach: Utraty połączenia z serwerem; Wtyczka została włączona lub wyłączona; Pobierana energia jest większa lub mniejsza niż ustawiona w opcjach.

Inteligentna wtyczka umożliwia otrzymywanie powiadomień gdy pobierana energia przez podłączone do wtyczki urządzenie jest mniejsza bądź większa od ustawionej w aplikacji – daje nam to możliwość np. otrzymania powiadomienia gdy ktoś włączył telewizor lub inne urządzenie.

Czujnik ruchu umożliwia zdalne powiadomienie użytkownika o wykryciu ruchu w nadzorowanej strefie. Dzięki zdalnej komunikacji i zasilaniu bateryjnemu nie ma ograniczeń co do miejsca instalacji.

Urządzenie zasila bateria 3V CR123A.

Tak, do działania czujnika wymagana jest Centrala Smart Hub.

Czujnik z tyłu wyposażony jest w taśmę klejącą, dzięki czemu możemy go w łatwy sposób przykleić do większości powierzchni.

Czujnik jest widziany jako offline, gdy nie ma z nim komunikacji przez 125min.

Powiadomienia z czujnika ruchu otrzymamy gdy wykryje on ruch.

Czujnik wielofunkcyjny służy do wykrywania zmiany stanu otwarcia/zamknięcia drzwi, okien, furtki, bramy wjazdowej, itp. Dzięki zdalnej komunikacji i zasilaniu bateryjnemu nie ma ograniczeń co do miejsca instalacji.

Maksymalny rozstaw elementów czujnika (części stałej i ruchomej) to ok. 1cm.

Urządzenie zasilają dwie baterie alkaiczne AAA.

Tak, do działania czujnika wymagana jest Centrala Smart Hub.

Czujnik z tyłu wyposażony jest w taśmę klejącą, dzięki czemu możemy go w łatwy sposób przykleić do większości powierzchni.

Czujnik jest widziany jako offline, gdy nie ma z nim komunikacji przez 125min.

Powiadomienia z Czujnika wielofunkcyjnego otrzymamy, gdy czujnik wykryje otwarcie (obydwa elementy czujnika rozsuną się na odległość większą niż 1cm).

Czujnik wibracji wykrywa drgania przedmiotu, na którym jest przymocowany. Możesz go łatwo zamontować na szybie i innych powierzchniach. Dzięki zdalnej komunikacji i zasilaniu bateryjnemu nie ma ograniczeń co do miejsca instalacji.

Urządzenie zasilają dwie baterie alkaiczne AAA.

Tak, do działania czujnika wymagana jest Centrala Smart Hub.

Czujnik z tyłu wyposażony jest w taśmę klejącą, dzięki czemu możemy go w łatwy sposób przykleić do większości powierzchni.

Czujnik jest widziany jako offline, gdy nie ma z nim komunikacji przez 125min.

Powiadomienia z Czujnika wibracji otrzymamy gdy wykryje on wibrację powierzchni do której jest przyklejony (np. stłuczenie okna).

Inteligentna syrena alarmowa informuje dźwiękiem i światłem o wykrytych alarmach w systemie. Dzięki podtrzymaniu bateryjnemu syrena funkcjonuje również w czasie zaniku napięcia w sieci.

Tak, syrena ma wbudowany akumulator, dzięki czemu po zaniku zasilania również będzie informowała o alarmie w systemie.

Urządzenie zasilane jest z sieci 230V.

Tak, do działania syreny wymagana jest Centrala Smart Hub.

Urządzenie ma obudowę z wtyczką, którą wkładamy w gniazdko zasilania 230V.

Czujnik jest offline, gdy nie ma z nim komunikacji przez 35min.

Syrena posiada wbudowany akumulator, dzięki czemu po zaniku napięcia zasilania nadal może informować o alarmie.

Inteligentna syrena alarmowa alarmuje zgodnie z trybem działania Centrali Smart Hub, tzn. tryb rozbrojony Centrali oznacza, że syrena nie będzie alarmowała mimo wykrycia alarmów z czujników: Ruchu, Wielofunkcyjnego i Wibracji. Przy ustawieniu trybu uzbrojonego Centrali, syrena będzie alarmowała po wykryciu alarmów z czujników: Ruchu, Wielofunkcyjnego i Wibracji.

Pozostałe czujniki działają niezależnie, tzn. powiadomienia odnośnie zdarzenia występują w momencie zaistnienia zdarzenia bez względu na tryb pracy uzbrojony/nieuzbrojony Centrali. Oznacza to, że po wykryciu alarmu z któregoś z pozostałych czujników, alarm w syrenie zostanie uruchomiony.

Tryb nocny wyłącza alarm dźwiękowy w Inteligentnej syrenie dla wszystkich czujników oprócz przycisku „Panic” w Pilocie zdalnego sterowania.

Syrenę można wywołać dodatkowo poprzez kliknięcie przycisku w aplikacji „Uruchom syrenę”.

Syrena musi znajdować się w zasięgu sygnału Centrali Smart Hub. Poza tym wymogiem syrena nie musi znajdować się w pobliżu pozostałych elementów systemu.

Pilot zdalnego sterowania umożliwia przełączanie trybów pracy Smart Home (uzbrojony/ rozbrojony/ tryb nocny). Posiada również przycisk „Panic” – szybkiego wywołania alarmu w razie zagrożenia.

Urządzenie zasila bateria 3V CR2032.

Tak, do działania pilota wymagana jest Centrala Smart Hub.

Pilot jest widziany jako offline, gdy nie ma z nim komunikacji przez 105min.

Pilot posiada cztery przyciski: Centrala Smart Hub uzbrojona, Centrala Smart Hub rozbrojona, Centrala Smart Hub tryb nocny, „Panic”.

Nie, nie ma możliwości zmiany funkcji przycisków.

Po wciśnięciu przycisku „Panic” włącza się alarm w Inteligentnej syrenie alarmowej, włącza się alarm w Centrali Smart Hub oraz wysyłane jest powiadomienie na telefon.

Czujnik dymu to urządzenie, które pozwala na wykrycie pożaru w bardzo wczesnej fazie oraz szybkie powiadomienie użytkownika dzięki aplikacji na telefon.

Urządzenie zasila bateria 3V CR2032.

Tak, jeśli chcemy otrzymywać powiadomienia na telefon. Sam sygnał dźwiękowy z czujnika będzie alarmował również bez Centrali Smart Hub.

Czujnik z tyłu wyposażony jest w taśmę klejącą, dzięki czemu możemy go w łatwy sposób przykleić do większości powierzchni.

Czujnik jest widziany jako offline, gdy nie ma z nim komunikacji przez 125min.

Powiadomienia z Czujnika dymu otrzymamy za każdym razem, gdy zostanie wykryty dym.

Czujnik dymu GSM może być montowany wszędzie, gdzie dostępna jest komunikacja GPRS – nie potrzebuje Centrali Smart Hub do komunikacji z systemem w przeciwieństwie do czujnika FS2SD.

Czujnik dymu GSM to urządzenie, które pozwala na wykrycie pożaru w bardzo wczesnej fazie oraz szybkie powiadomienie użytkownika poprzez aplikację na telefon. Dzięki zastosowanej technologii GSM możliwy jest montaż wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do Internetu.

Urządzenie zasila bateria 3V CR123A.

Nie, czujnik komunikuje się za pomocą GPRS bezpośrednio z serwerem.

Czujnik dymu GSM wpinany jest do podstawy, którą możemy przykręcić do sufitu lub ściany za pomocą dwóch wkrętów.

Czujnik jest widziany jako offline, gdy nie ma z nim komunikacji przez 25godzin.

Nie, czujnik ma już zainstalowaną kartę SIM.

W celu sprawdzenia opłat, prosimy zapoznać się z cennikiem dostępnym w aplikacji.

Na ten moment czujnik nie posiada takiej opcji.

Czujnik dymu GSM może być montowany wszędzie, gdzie dostępna jest komunikacja GPRS. W przeciwieństwie do Czujnika FS2SD nie potrzebuje Centrali Smart Hub do komunikacji z systemem.

Z Czujnika dymu GSM otrzymamy automatyczne powiadomienia w przypadku: wykrycia dymu, zakończeniu wykrywania dymu oraz testu urządzenia. Możemy również włączyć powiadomienie o utracie połączenia (gdy nie ma komunikacji z czujnikiem przez 25 godzin).

Czujnik czadu pozwala wykryć rosnące stężenie tlenku węgla w pomieszczeniu oraz wystarczająco szybko powiadomić o tym użytkownika dzięki aplikacji na telefon.

Urządzenie zasila bateria 3V CR123A.

Tak, jeśli chcemy otrzymywać powiadomienia na telefon. Sam sygnał dźwiękowy z czujnika będzie alarmował również bez Centrali Smart Hub.

Czujnik z tyłu wyposażony jest w taśmę klejącą, dzięki czemu możemy go w łatwy sposób przykleić do większości powierzchni.

Czujnik jest widziany jako offline, gdy nie ma z nim komunikacji przez 125 minut.

Powiadomienia z Czujnika czadu otrzymamy za każdym razem gdy zostanie wykryty czad. Są określone normami poziomy stężeń tlenku węgla, przy których czujnik zaalarmuje:

  • 30ppm 120min.
  • 50ppm 60-90min.
  • 100ppm 10-40min.
  • 300ppm 3min

Czujnik gazu jest urządzeniem alarmującym o trującym stężeniu gazu ziemnego w powietrzu oraz o zagrożeniu wybuchem. Dodatkowo moduł jest wyposażony w funkcję rozszerzania zasięgu systemu.

Średni pobór prądu jest mniejszy niż 1.5W.

Tak, po podłączeniu czujnika pomiędzy Centralą Smart Hub a urządzeniem, które nie ma zasięgu, urządzenie powinno połączyć się z systemem.

Urządzenie zasilane jest z sieci 230V.

Tak, jeśli chcemy otrzymywać powiadomienia na telefon. Sam sygnał dźwiękowy z czujnika będzie alarmował również bez Centrali Smart Hub.

Urządzenie ma obudowę z wtyczką, którą wkładamy w gniazdko zasilania 230V.

Czujnik jest widziany jako offline, gdy nie ma z nim komunikacji przez 35 min.

Powiadomienia z Czujnika gazu otrzymamy za każdym razem gdy zostanie wykryty gaz.

Nie, Czujnik gazu wykrywa tylko gaz ziemny.

Czujnik zalania jest urządzeniem, którego sondę przykleja się go podłogi – dzięki takiemu rozwiązaniu natychmiast wykrywane jest np. pęknięcie węża/rury i zalewanie pomieszczenia. Powiadomienie na telefon pozwala na szybką reakcję.

Urządzenie zasilają dwie baterie alkaiczne AAA.

Tak, do działania czujnika wymagana jest Centrala Smart Hub.

Czujnik z tyłu wyposażony jest w taśmę klejącą, dzięki czemu możemy go w łatwy sposób przykleić do większości powierzchni.

Czujnik jest widziany jako offline, gdy nie ma z nim komunikacji przez 125 min.

Powiadomienia z czujnika zalania otrzymamy za każdym razem gdy sonda przyklejana do podłogi wykryje wodę.

Nie, jednakże należy pamiętać, że czujnik może ulec uszkodzeniu przy długotrwałym narażeniu na działanie wody.

Ferguson Smart Home 2.0 – rozwiązywanie problemów (troubleshooting)

Jeśli masz problem z funkcjonowaniem któregoś z elementów systemu Ferguson Smart Home 2.0, sprawdź poniższe rozwiązania najczęściej występujących problemów. W razie dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź czy nie masz w pobliżu innego urządzenia, które niedawno usuwałeś z aplikacji, a nie zostało fizycznie (przyciskiem) rozparowane z systemem.

Mrugnięcie 6 razy diody świadczy o tym, że urządzenie się rozparowało z systemem. W celu ponownego sparowania, należy ponownie przycisnąć przycisk parowania do momentu szybkiego mrugania diody.

Należy ponownie wprowadzić Centralę Smart Hub w tryb parowania wciskając przycisk w małym otworze (za pomocą „igły” dołączonej do zestawu) znajdującym się na spodzie obudowy na ok. 6-19s – dioda nr. 2 powinna wolno mrugać na zielono.

Należy zrestartować Centralę Smart Hub. Przy podłączonym zasilaniu należy wcisnąć przycisk w małym otworze (za pomocą „igły” dołączonej do zestawu) znajdującym się na spodzie obudowy na ok. 1s – dioda nr. 2 powinna szybko mrugać na zielono.

Jest wiele zmiennych, które wpływają na zasięg urządzeń systemu Ferguson Smart Home 2.0. Są to m.in.: ilość ścian, ich grubość, materiał ich wykonania.

Zasięg bezprzewodowej łączności różni się między urządzeniami ale zasadniczo mogą być one montowane w odległości od 70 do 100m (w otwartej przestrzeni) od Centrali Smart Hub. Oczywiście wspominane powyżej czynniki wpływają na zasięg bezprzewodowej łączności urządzeń, co trzeba mieć na uwadze podczas ich montażu. Możliwe, że nie działające prawidłowo urządzenie znajduje się zbyt daleko od Centrali Smart Hub, w takim wypadku należy przenieść urządzenie bliżej Centrali bądź zastosować Repeater i czujnik wycieku gazu (FS2RG), który rozszerza zasięg łączności bezprzewodowej.