Deklaracje zgodności

Deklaracje zgodności – dokumenty wystawiane przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiące wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw i/lub norm.

Pojazdy elektryczne E-mio
Kamery IP
Ferguson Smart Home
Rejestratory samochodowe
Telewizory
Hybrydowe odbiorniki HD
Telewizja naziemna
Anteny – telewizja naziemna
Telewizja kablowa
Odtwarzacze DVD
Adaptery WiFi (USB)
Urządzenia mobilne
Odtwarzacze HD